Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα υποβολής βιογραφικού και να επισυνάψετε το βιογραφικό σας σημείωμα σε μορφή PDF.


  Φόρμα Υποβολής Βιογραφικού

  Έχετε κωδικό αγγελίας;

  Παρακαλούμε, εισάγετε τον κωδικό της αγγελίας

  Αν δεν αφορά αγγελία, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα παρακάτω πεδία
  Τομέας απασχόλησης

  Διοικητικές υπηρεσίες

  Επίπεδο θέσης

  Τύπος απασχόλησης

  Υποβολή βιογραφικού

  Ένα αρχείο τη φορά | 10 MB limit | Επιτρεπόμενα αρχεία: pdf.